Archive

Posts Tagged ‘muinasaja laevad’

Lahemaa Mereklubi “Siug”

veebruar 29th, 2016 Comments off

Lahemaa Mereklubi muinaspaadiehituse õpituba augustis 2015 Käsmus

2015 aasta augustis sai tehtud Lahemaa Mereklubi eestvedamisel ja Käsmu Meremuuseumi lahkel toel muinaspaadiehituse õpituba. Kahe nädalaga sai valmis 3,5-meetrine muinaspaat. Õpitoas osalejaid oli üksjagu ja väga erinevatelt elualadelt. Paadi nimeks sai “Siug”.

Siin on näha, kuidas paadiehitus käis ja kuidas paat septembri alguses vette lasti ja nime sai:

Muistsete paatide ehitamise töötoad huvilistele

oktoober 29th, 2014 Comments off

Merekultuuri aasta (500 x 360)Kas Sul on juba oma puupaat? Tahad Sa selle endale ise ehitada või siis tellida paadiehituse õpitoa/töötoa?

Nüüd on asjad nii, et saabki teha kõigi huvilistega koos paadiehituse õpitubasid üle Eesti!

Kuigi merekultuuri aasta “Näoga mere poole”, on nüüdseks ajalukku jäänud, saab ikka seda va paatide, laevade ja mere asja edasi ajada. Muistsete ja traditsiooniliste puidust paatide ehitamine ning nende paatidega sõitmine on väga otsene osa sellest, kes me praeguseks oleme ja kust me tegelikult tuleme. Hoiame ikka näeoga mere poole ja hoiame au sees traditsioonilise puupaadiehitus oskusi ja traditsioone, et oleks ikka paate, millega õppida meresõiduoskusi, juba maast madalast.

Paadiehituseks on pakkumisel praegu viikingiajast/muinasajast pärit paatide järeltulijad. Esialgu on mudeleid kaks ja need on hästi lihtsad ning samas ka kaalult kerged ja praktilised paadid, mille saab kergesti ning üsna vähese materjalikuluga valmis – 4-6 meetrit pikk põhjala muinaspaat ja 3 meetrit pikk viikingikanuu. Nende ehitamiseks kulub umbes 2-3 nädalat, olenevalt õpitoa korraldamisest. Samuti on võimalik ehitada 1-3 päevaste õpitubadena väga muistsete kanuude ja kajakkide kaasaegsemaid versioone, aga mudelite valik kindlasti edaspidi veel laieneb. Pealegi saame kõiki neid vanu mudeleid ka omatahtsi ümber kujundada vastavalt vajadusele. Paadiehitus on looming! 🙂

Oselfarfaering smallÅrbyFaering

Eesmärgiks on võimaldada saada kõigil huvilistel isiklik kogemus puupaadiehituses, sellega kaasnevas meeskonnatöös, erinevate tööriistade kasutamise oskustes ning töövõtete õppimises väga erinevates valdkondades, mida puupaadi ehitamine sisaldab. Ja hiljem nende samade paatidega sõitmise oskuste harjutamine, kuni regatisõitudeni välja. See hõlmab ka ohutust veel, elementaarset päästmise ja ellujäämise õppimist nii veepeal, kui maapeal, arusaamist ilmast, tuulest ja merest, paadist ja endast seal kõige keskel läbi isikliku kogemuse. Plaan on, et kõik ehitatud paadid lähevad pärast ehitamist kas huviliste organisatsioonidele, nagu noortekeskused, koolid, külaseltsid või muidu paadihuvilistele, kes selle õpitoa korraldajad on. Niiet korraldama! 🙂

oselvar_bygg4

 

Neid paadiehituse ning hiljem ka paadisõidu õpitubasid saab korraldada paindlikult ja erinevatel viisidel. Näiteks saab seda teha noortekeskustele ja koolidele õpilastele ning ka asutustele ja firmadele meeskonnatöö treeningute osana, lihtsalt huvitava ja kasuliku meisterdamisena ja muidu mõnusalt ajaveetmise võimalusena, samal ajal midagi uut õppides ja kogedes. Võimalikud on kõik variandid.

Hardanger Boat1

 

Esialgu on nüüd vaja teada saada, et kui palju ja kus on sellises ettevõtmises kaasategema huvitatuid ning kes, kus ja millisel moel saab ja tahab kaasa teha. Väga oodatud on igasugune koostöö, huvi ja pakkumised nii erinevate töötoa läbiviimise kohtade, paadimaterjalide ja muu vajaliku leidmise ning tingimuste loomise osas ühest küljest. Ning loomulikult siis ka huvilised hiljem nendes õpitubades kaasategema ja kogemusi saama.

 

racingoselvarsKaasa tegema ja õlga alla panema on oodatud kohalikud omavalitsused, noortekeskused, külaseltsid, muuseumid, ühesõnaga kõik eraisikud, organisatsioonid ning ka eraettevõtted ja sponsorid, kellel on huvi luua väärtust ja taastada ning arendada kohapeal meresõidutraditsioone, et need ikka jätkuks ja kõik huvilised saaksid juba nooret peast merele ja ei kardaks merd, vaid suhtuksid respektiga nii mere kui inimeste olemisse ja oleksid maast madalast merega sõbrad.
Niiet hakkame aga otsast pihta ja kellel on huvi, ideid, võimalusi või nägemusi sellelaadse tegemise ümber, võtke julgesti ühendust, arutame, räägime läbi, lepime kokku ja haarame härjal sarvist või siis haarame aerudest või soodist!
Lisavaatamist, ergutust ja närvikõdi on veel siin: https://www.youtube.com/watch?v=2wTMaDLNdqs

 

 

 

Kas see kõik tundub huvitav ja põnev?

Kontakti saab meilitsi anti@eesti-viikingid.ee ja mobiilitsi 5188171.

Kontseptsiooni kokkuvõte allatõmmatava PDF failina on siin:
Muinaspaadi ehitamise õpitoad

Huvitavate koostegemisteni!

Ehitatud laevad ja paadid

juuli 5th, 2011 Comments off

Eesti Viikingid

juuni 11th, 2009 Comments off

Tere tulemast Eesti Viikingite maailma! 

MTÜ Eesti Viikingid on grupp puitpaadiehituse ja muinasaja entusiaste, kes tegelevad Eestis viikingiaegsete paatide ja -laevade ehitamisega ning läbi selle ka muistse viikingite kultuuri ning kommete uurimise ja laiemale üldsusele tutvustamisega. MTÜ Eesti Viikingid tunnustati ka Veeteede Ameti poolt tunnustamisotsusega number 336 kui puidust väikelaevade ehitaja, remontija ja katsetaja.
Eesti Viikingite peamine eesmärk on muinas- ja viikingite ajast inspireeritud tegevustele baasi loomisele kaasaaitamine Eestis ja siis sellelt baasilt tervislikku ja looduslähedast eluviisi edendavate temaatiliste ürituste, tegevuste ning projektide korraldamine nii Eestisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Kaasa tegema ja osa saama on oodatud kõik!

Praegu pakume huvilistele sõite erinevate viikingite ajast pärit paatide ja- laevadega, erinevates kohtades Eestis (vaata siit täpsemalt, et kus ja millega), meeskonnatöö koolituste tegemise võimalust viikingite  laevas ja muinasajas, firmadele kliendiürituste ja suvepäevade korraldamist muinasaja ja viikingite võtmes. Korraldame purjetamise õpitubasid ja -laagreid nii viikingilaevade -paatidega, kui ka kaasaegsete purjekatega.
Siis pakume veel ka igasugust viikingiaja varustust, nagu toonased telgid, relvad, kilbid, tööriistad, riided ja jalanõud ning muu, mis viikingite- ning muinasaja elanike elu ja tegemiste juurde käis. Korraldame erinevaid töötubasid ja laagreid viikingilaevadega seilamise ja erinevate käsitööoskuste edendamiseks, samuti korraldame viikingiretki nii maale kui merele, nii viikingilaevade-paatidega kui ka jalgsi.

Väga teretulnud ja oodatud on igasugune koostöö nii Eesti kui kaugemate maade  muinas- ja viikingiteemadel tegutsevate taaskehastajate klubide, huvigruppide ja organisatsioonidega. Koos jõuab alati rohkem ja ehk saab niimoodi ära tehtud ka neid asju, mis paljudel huvigruppidel siiani aastaid ootel on olnud, kuna üksi pole olnud piisavalt väge ja rammu. Pealegi on seltsis segasem.

Oodatud on ka kõik annetused ja igasugune koostöö ning kaasabi meie eesmärkide teostamisel ettevõtetelt või eraisikutelt, kes tahavad oma panusega kaasa aidata ja õla alla panna.

Meie visiooni osa ja üks eesmärkidest on igati kaasa aidata, et Eestis oleks viikingilaevu ja viikingipaate ning elavaid ja töötavaid muinaskülasid /viikingikülasid, mis annaks külastajatele hea läbilõike muinas-ja viikingiaja elust, ehitistest, kultuurist, töö- ja muusikariistadest, vaba aja veetmisest ja kõigest sellest, mis käis viikingite ja muinasaegsete eestlaste elu juurde. Loomulikult kuuluvad kõige selle hulka võimalused erinevate töötubade ja projektide tegemiseks – nii puupaatide ehitamiseks, sepatöö oskuste omandamiseks ja lihvimiseks, puutööks, tolle ajastu erinevate pillide meisterdamiseks, tööriistade, toidunõude ja ehete- meenete valmistamiseks ning kõigeks muuks, mis ühe elava muinasküla igapäevaelu juurde käis, kaasaarvatud meelelahutus ja mängud, söök ja jook. See on meie eesmärk ja panus Eesti kultuuripärandi, muistsete traditsioonide ja pärimuse säilitamisse ja elushoidmisse, andes võimaluse ka loovaks eneseväljenduseks kõigile, kes tahavad osaleda kõige selle loomises sellisel moel, et see ongi nende igapäevane elu ja teenistus.

Veel üks eesmärkidest on luua ja ühendada koostöös kõigi vanade ja uute puupaatide ehitamise huvilistega koostööprojekte, töötubasid ja õpitubasid ja selle raames ka üle-Eestiline puulaevade ning -paatide, viikingi- ja muinasaja laevastik, millega saab suviti teha suuremaid koostegemisi ja mereretki nii Eesti vetes ja randades kui ka teistes Läänemere äärsetes riikides erinevatele muinas-ja viikingiaja üritustele. Puupaatide ja -laevade ehitamise traditsioonid hakkavad vajuma unustusehõlma. Meie huvi on aidata oma tegevusega kaasa puupaatide ehitamise traditsiooni säilimisele ning puupaatide ja -laevadega seilamise traditsiooni taaselustamisele Eestis, luua selleks platvormi ja võimalusi. Et Eesti inimene oleks merega sõber jälle kord ja meri oleks jälle iga tõsise meresõiduhuvilise jaoks koht, kus olla ja ennast hästi tunda.
On ju võimas vaatepilt näha horisondil tulemas palju kolmnurkseid ja nelinurkseid, suuri ja väiksemaid purjeid, mille all lõikavad hoogsalt laineid sihvakad ja kaunid puust tehtud vanad laevad ja paadid viikingite aegadeni välja ja nende laevade pardal on uhketes muistsetes rüüdes kartmatud kaupmehed ja sõdalased. Kujutlege, kas tundub ilus ja võimas?

Ja veel üks unistus, mida oleme teostamas, on ehitada viikingilaev, millega saab seilata ümber maakera, selle meredel ja ookeanidel. Ja siis, näiteks, ja miks mitte, teha sellel ekspeditsioon vaprate viikingite jälgedes, ka näiteks Vaiksesse Ookeani ja sealt Uus-Meremaale ja mujale sealsetesse ümberkaudsetesse maadesse. Mõni ehk ütlebki, et see on üks täitsa hull mõte… Aga mine tea, ehk see mõte polegi nii hull ja ehk see ei jäägi ainult mõtteks kui panna seljad kokku ja teha seda koostöös?

Oleme tegutsenud nii Eestis kui mujalgi

2012 aasta 7. juulil läks Kiruveres, Paunküla veehoidla ääres, nii 50 km. Tallinnast Tartu poole sõita, vette uus, 11,6 meetri pikkune ja 2,8 meetri laiune, viikingilaev. Laeva nimeks sai “Äge”
Selle viikingilaeva leid ja joonised on pärit Rootsist, Fotevikenist ja sealsest viikingimuuseumist. Laev valmis koostöös MTÜ-ga Austrvegr Selts. Selle laeva ehitamise saaga on nii kirjas kui pildis Kiruvere viikingilaeva lehel

Äge

Äge

Äge ja sügis

 

Nõval, Läänemaal, said 4. juunil 2011 aastal vette lastud kaksikud 6,7 meetrised viikingipaadid.

Need kaksikud viikingipaadid – “Neyve” ja “Thule” on tehtud koostöös Nõva kohaliku MTÜ NordEstNõva-ga, Norrast, Gokstadist leitud 6.5-meetrise viikingipaadi alusel.
Originaalile on lisatud veidi vabaparrast (ehk siis parda kõrgust veepinnast), mast ja puri ning keskele veeeidikene laiust, et ikka paremini veepeal seisaks.
Jutt ja pildid Nõva viikingipaatide ehitamise kohta on siinsamas kodulehel, Nõva viikingipaatide leheküljel. Seal on ka info paatidega sõitmise võimaluste ja muude viikingitegevuste kohta,  niiet hoidke silmad-kõrvad lahti! 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2010 aasta 6. juunil sai vette lastud Käsmus, meremuuseumi juures, 9-meetrine viikingilaev.

Käsmu viikingilaev, nimega Aimar, on ehitatud MTÜ Eesti Viikingid poolt Norrast, Gokstadist leitud 9-meetrise ja umbes 1100 aasta vanuse kuue sõudjaga fjordipaadi ehk seksringi alusel (vaata ka http://www.youtube.com/watch?v=41hRfqdav2E&feature=player_embedded).

Joonised on pärit Oslo Viikingilaevamuuseumist. Paadi disaini sai õige veidi muudetud nii, et paadi kuju säiliks aga merekindlus kasvaks kõrgema parda ja tugevama konstruktsiooni kasutamisega.
Lähemat infot ja pilte saab näha veel Käsmu viikingilaeva blogis , Käsmu meremuuseumi kodulehel, siis veel loomulikult ka meedia uudised Youtubes ja see kaa sealtsamast 🙂
Ja siis veel natuke taustainfot ajakirjanduses Eesti Viikingite tegemistele Käsmu viikingipaadi ehitamisel on Eesti Viikingid (avaneb eraldi aknas).

 

See pilt siin allpool on Islandil, Westfjordides, Thingeyri külas valmis tehtud ja MTÜ Eesti Viikingid koostöös kohalike Islandi viikingitega ehitatud viikingilaevast nimega Vésteinn (hääldatakse Vjesteinn).

See laev valmis 2008 suve alguseks koostöös Thingeyri mittetulundusliku viikingiorganisatsiooniga West Vikings. Selle laeva disaini eeskujuks oli Gokstadist leitud 1100 aasta vanune ja 24-meetrine Gokstadi viikingilaev, mille pikkust sai vähendatud poole võrra ja mis tuli ümber disainida vastavaks Islandi väga karmidele laevaehituse ja meresõiduohutuse nõuetele.
Praegu seilab see laev Islandil merd ja teeb viikingiretki ümberkaudsetes fjordides. Selle laevaga on plaanis teha ka viikingiretk Gröönimaale Erik Punase jälgedes.
Siin veel mõned lingid seoses Islandi viikingilaeva projektiga.

Youtubes viikingilaeva vettelaskmise uudised Islandil:
http://www.youtube.com/watch?v=TvEcaAZG2AE

   
       

 

Love is everything